Rådgivning, rapporter og analyser for offentlig virksomhet

Rådgivning, rapporter
og analyser

Kommunekonsult - logo - Kommunekonsult tilbyr rådgivning, rapporter og analyser og er utgiver av fagtidsskriftet Samfunn og Økonomi

Kommunekonsult AS har fra 1. januar 2024 ingen utadrettet aktivitet.

Oppdrag som selskapet har gjennomført har hatt et klart utredningspreg med vekt på dokumentasjon og med mulighet for etterprøvbarhet. Utgitte rapporter, analyser og andre publikasjoner i perioden 2019-2023 finner du på denne nettsida.