Rådgivning, rapporter og analyser for offentlig virksomhet

Rådgivning, rapporter
og analyser

Kommunekonsult - logo - Kommunekonsult tilbyr rådgivning, rapporter og analyser og er utgiver av fagtidsskriftet Samfunn og Økonomi

Kommunekonsult AS tilbyr kommuner, fylkeskommuner, kommunale virksomheter, statlige foretak, fagforeninger, fagforbund og organisasjoner rådgivning med utvikling, omstilling, effektivisering og gjennomføring av sin virksomhet.

Oppdrag som selskapet gjennomfører har et klart utredningspreg. Selskapet leverer  rapporter og notater med vekt på dokumentasjon og med mulighet for etterprøvbarhet.

Kommunekonsult AS er også utgiver av fagtidsskriftet Samfunn og økonomi.